Stinas_kyl_dörr Stinas kyldörr
Stinas_kyl Stinas kyl
Kjells_kyl Kjells kyl
Edwards_kyl Edwards kyl

Medverkande: Kjell Eriksson, Stina Billinger och Edward Blom.